DISCIPLINING THE SOUL

DISCIPLINING THE SOUL

Image result for disciplining the soulநூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர் : DISCIPLINING THE SOUL
ஆசிரியர் : IBN AL-JAWZI
பதிப்பகம் : DAR AS SUNNAH PUBLISHERS
பிரிவு – ESF-4325

நுால்கள் அறிவாேம்
Know that all the facets of mankind’s disposition are for their benefit – either directly such as the desire for food, or indirectly by preventing harm, such as the capacity for anger. However, when these natural impulses are not moderated it culminates in harm. If the desire for food is excessive it leads to gluttony.
அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை,தஞ்சாவூர்.

/ Islamic English Articles

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.