நிலமெல்லாம் ரத்தம்

நிலமெல்லாம் ரத்தம்

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர் : நிலமெல்லாம் ரத்தம்
ஆசிரியர் : பா.ராகவன்
வெளியீடு : மதிநிலையம்
நூல் பிரிவு : GHR-01 684

நூல் அறிமுகம்

இருபதாம் நூற்றாண்டில் உலகம் சந்திக்க நேர்ந்த மிகப்பெரிய சிக்கல், இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீன் தொடர்பானது. தனித்துவம் மிக்க இரண்ட மதங்களின் வலுவான முரண்பாட்டுப் பின்னணியில் திறமை மிக்க அரசியல்வாதிகளால் முன்னெடுத்துச் செல்லப்பட்ட மக்களின் உணர்வு சார்ந்ததொரு பிரச்னை.

இன்று வரை இது தீர்க்கப்பட முடியாமல் இழுத்துச் செல்வதன் காரணம் என்ன? பாலஸ்தீன் சுதந்தரத்துக்கான போராட்டத்தில் லட்சக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். வீடிழந்து, சொத்திழந்து, சொந்தங்கள் இழந்து பல்லாண்டுகளாக அகதிகளாக இன்னமும் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பாலஸ்தீன் அரேபியர்கள், வளமையும் சழுமையும் மிக்க மத்தியக் கிழக்கு தேசங்கள் என ஒன்றுமே ஏன் இவர்களுக்கு உதவ முன்வரவில்லை? ஒதுங்க ஓர் இடம் இல்லாமல் உலகெங்கும் உயிருக்கு அஞ்சி ஓடியவர்கள் யூதர்கள்.

அப்படிப்பட்டவர்கள், தமக்கு வாழ இடமளித்த பாலஸ்தீன் அரேபியர்களை வஞ்சிக்க நினைத்தது எதனால்? ஐ.நா.வின் தீர்மானங்களால்லாம் பாலஸ்தீன் விஷயத்தில் மட்டும் அற்பாயுளியல் இறந்துவிடுவதன் காரணம் என்ன? இஸ்ரேல் யூதர்களுக்கும் பாலஸ்தீன் அரேபியர்களுக்கும் அப்படி என்னதான் பிரச்னை?

இவை தொடர்பான விரிவாக அறிந்து கொள்ள இந்நூலைப் படித்து பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *