தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-1

தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-1

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-1 
வெளியீடு : அல்பாக்கியாத்துஸ் ஸாலிஹாத் அரபிக் கல்லூரி
நூல் பிரிவு : IQ-02-1 1274.5

நூல் அறிமுகம்

தப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் என்னும் இவ்விளக்கவுரை தன் பெயருக்கேற்றபடி மாமறையின் மாணிக்கத் கருத்துக்களை தொகுத்து வழங்குகிறது.

மிகவும் நீண்ட விரிவுரை என்று கூற முடியாது, மிகவும் சுருக்கமான பொறிமுறை என்றும் கூற முடியாது. ஒவ்வொரு வசனங்களையும் தெரிந்து கொள்வதற்கு தேவையான கருத்துக்களைக் தொகுத்தளிக்கும் ஒரு விளக்க உரை இது.

ஆரம்பத்தில் முன்னுரையில் திருக்குர்ஆன் தொடர்பாக ஒவ்வொருவரும் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய பயனுள்ள அடிப்படை தகவல்கள் திரட்டித் தரப்பட்டுள்ளன. அல் ஃபாத்திஹா மற்றும் அல் பகரா அத்தியாயங்களின் வசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் தேவையா விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயன்றவரை ஒவ்வொரு கருத்தையும் சுருக்கமாகவும் அதே நேரத்தில் ஆதாரப்பூர்வமாகவும் வழங்கியுள்ளோம். (ஆதாரங்களை அடிக்குறிப்புகளில் காண்க)

திருக்குர்ஆன் எடுத்துரைக்கும் வரலாற்று குறிப்புகளை அறிந்து கொள்வதற்கு வசதியாக, சம்பவங்கள் நடந்த இடங்களில் வரைபடங்களும் ஆங்காங்கே இடம்பெற்றுள்ளன. ஆரம்பத்தில் கலைச்சொல் அட்டவணையும் தரப்பட்டுள்ளது.

அனைவரும் படித்து உணர்வதற்கு வசதியாக எளிய நடையில் விளக்க உரை அமைந்துள்ளது. இது இந்நூலின் முதல் தொகுதி. இதில் திருக்குர்ஆனின் முதல் இரண்டு அத்தியாயங்களின் விளக்கவுரை அமைந்துள்ளது.

இந்நூலைப் படித்து பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ Islamic Tamil, Tamil Quran

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.