என் பெயர் ராமசேஷன்

என் பெயர் ராமசேஷன்

Image may contain: text

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர்: என் பெயர் ராமசேஷன்
ஆசிரியர்: ஆதவன்
பதிப்பகம் : உயிர்மை பதிப்பகம்
பிரிவு : GN-2696
நுால்கள் அறிவாேம்
ஒரு நகர்ப்புற மத்திய தர இளைஞனின் கண்களின் வழியே நவீன வாழ்நிலையின் பாசாங்குகளும் முகமூடிகளும் வேட்கைகளும் சித்தரிக்கப்படும் என் பெயர் ராமசேஷன் ஆதவனின் புகழ் பெற்ற நாவல். சுய நிரூபணத்திற்கான பரிதவிப்பும் அடையாளத் தேடலும் கொண்ட இளமையின் வண்ணம் மிகுந்த சித்திரம் இந்தநாவல்.
*அஞ்சுமன் அறிவகம்*
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *