இலங்கை கிராமத்து முஸ்லிம்களின் பழமாெழிகள்

இலங்கை கிராமத்து முஸ்லிம்களின் பழமாெழிகள்

Image may contain: textநூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர் : இலங்கை கிராமத்து முஸ்லிம்களின் பழமாெழிகள்
ஆசிரியர் : எஸ்.முத்துமீரான்
பதிப்பகம் :நேஷனல் பப்ளிஷர்ஸ்
பிரிவு – IL – 01 -1263

நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை,தஞ்சாவூர்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.