வாழ்க்கையில் வெற்றி

வாழ்க்கையில் வெற்றி

இந்த புத்தகத்தில் உங்கள் வெற்றிக்கு உதவும் 5 சூத்திரங்களைப் பற்றி நீங்கள் படிப்பீர்கள், ஆனால் வெற்றி என்றால் என்ன என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உண்மையில் வெற்றி என்பது இந்த 5 சூத்திரங்களின் கலவையாகும், உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த 5 சூத்திரங்கள் இருந்தால் நீங்கள் வெற்றி பெற்றீர்கள்.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.