ரிக் வேத கால ஆரியர்கள்

ரிக் வேத கால ஆரியர்கள்

Image result for ரிக் வேத கால ஆரியர்கள்நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: ரிக் வேத கால ஆரியர்கள்
ஆசிரியர் : ராகுல சாங்கிருத்தியாயன்
பதிப்பகம் : நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
பிரிவு : GR-5600

நுால்கள் அறிவாேம்

ரிக் வேத காலத்தில் வாழ்ந்த ஆரியர்கள் பற்றியும் அவர்களின் வாழ்வியல், வரலாறு, அதிகாரச் சண்டைகள் பற்றியும் ஒரு வரலாற்றுக் குறிப்பு. ஆரிய-திராவிட வரலாற்றைப் படிக்க விரும்புகிறவர்கள் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய பதிவு.
அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை، தஞ்சாவூர்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.