மேகமூட்டம்

மேகமூட்டம்

No photo description available.

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர்: மேகமூட்டம்
ஆசிரியர்: நிஜந்தன்
பதிப்பகம் : உயிர்மை பதிப்பகம்
பிரிவு : GN-2775
நுால்கள் அறிவாேம்
எப்போதும் நிறம் மாறிக்கொண்டிருக்கும் வாழ்வின் ஓட்டத்தை இந்நாவல் பிரதிபலிக்கிறது. திரும்பத் திரும்ப நிகழும் சம்பவங்கள் வாழ்தலின் சலிப்பையும் நம்பிக்யைகையும் மாறி மாறி எழுப்புகின்றன. நெகிழும் தன்மை கொண்ட பாத்திரங்கள் உருவாக்கும் நாடக காட்சிகளும் இறுக்கமான விவரணைகளும் இந்த நாவலை ஒரு புராணீகத் தன்மை கொண்ட புனைவாக மாற்றுகிறது.
*அஞ்சுமன் அறிவகம்*
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்.

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.