முஹம்மது நபி அவர்களின் குணாதிசியங்கள் 

முஹம்மது நபி அவர்களின் குணாதிசியங்கள் 

நூல் பெயர்              : முஹம்மது நபி அவர்களின் குணாதிசியங்கள் 
தொகுப்பாசிரியர் : அஷ்ஷெய்க் முஹம்மது ஜமீல் ஜைனு 
தமிழாக்கம்            : அஷ்ஷெய்க் முஹம்மது இக்பால் மதனீ 
வெளியீடு               : எஸ்.ஏ.ஆர்.டிரஸ்ட் 
நூல் பிரிவு             : IA-01–1796

நூல் அறிமுகம் :

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு தொடர்பாக வந்துள்ள தகவல்களிலேயே அவர்களின் குணாதிசியங்கள் பற்றிய தகவல்கள்தான் மிக அழகானதும், சிறந்ததும் ஆகும். ஏனெனில் அதில் நபி அவர்களின் ஒழுக்கங்கள், பழக்கவழக்கங்கள் பற்றிய அனைத்து தகவல்களும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் நபி அவர்கள் செய்து காட்டிய பல அற்புதங்களையும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் உள்ளமை, ஒழுக்கம், பழக்கவழக்கம், முஷ்க் எனும் நறுமணத்தை விட நறுமணம் பெற்ற அவர்களின் வேர்வை, அவர்களின் கம்பீரமான தோற்றம் மற்றும் அவர்களின் முதுகில் இருந்த நபித்துவ முத்திரை ஆகிய அற்புதங்கள் அனைத்தும் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்கிய அற்புதங்களாகும்.

இத்தகைய உயர்ந்த மதிப்புடைய நபி அவர்களின் குணாதிசியம் தொடர்பான தகவல்களை அரபி மொழியில் அஷ்ஷெய்க் அல்லாமா ஜமீல் ஜைனு ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் இந்நூலில் தொகுத்திருக்கிறார்கள்.

இத்தகைய மேன்மை வாய்ந்த இந்நூலை எமது மதிப்பிற்குரிய அஷ்ஷெய்க் அல்லாமா முஹம்மது இக்பால் மதனி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் தமிழில் மொழி பெயர்த்துள்ளார்கள்.

இத்தகைய நூல்களை படித்து பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ Islamic Tamil, Tamil Hadees

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.