முன்னனியில் இரு பாகம் 2

முன்னனியில் இரு பாகம் 2

No photo description available.

*அஞ்சுமன் அறிவகம்*

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர் : முன்னனியில் இரு பாகம் 2
ஆசிரியர் : ஆரிசன் ஸ்வெட் மார்டன்
பதிப்பகம் : கண்ணதாசன் பதிப்பகம்
நூல் பிரிவு : GMA – 1537
நூல் அறிமுகம்
நமக்குள் அமிழ்ந்து இருக்கும் மிகச் சிறந்த அம்சங்களை உசுப்பிவிட்டு நம்மை உயர்வடைச் செய்வது புத்தகங்கள் தான் .அப்படிப்பட்ட வீரியமிக்க விதைகளை தன்னகத்தே வைத்திருக்கும் புத்தகம் இது இதை படித்த பின் வாழ்க்கை முன்பிருந்ததை விட முற்றிலும் மாறுவதை உணர முடியும் .இந்த புத்தகத்தை வாசித்தபின் மாறியவர்களின் எண்ணிகையை கணக்கில் வைத்துதான் இதை கூறுகிறோம் .நம் கனவுகளை நிஜமாக்கும் சக்தி இந்நூலுக்கு இருக்கிறது .
*அஞ்சுமன் அறிவகம்*

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *