மாயவலை

மாயவலை

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர் : மாயவலை
ஆசிரியர் : பா.ராகவன்
நூல் பிரிவு : GM

நூல் அறிமுகம்

தீவிரவாத இயக்கங்களின் நெட் ஒர்க் எப்படிச் செயல்படுகிறது? ஏன் எந்த அரசினாலும் இவர்களைத் தடுக்க முடிவதில்லை? பேரழிவுச் சம்பவங்களை எப்படி திட்டமிடுகிறார்கள்? எப்படி அவற்றுக்காக உழைக்கிறார்கள்? இயக்கங்களுக்கு ஆயுதங்கள் எப்படிக் கிடைக்கின்றன? எம்மாதிரியான பயிற்சிகள் தரப்படுகின்றன? எந்தெந்த தேசங்கள் தீவிரவாத இயக்கங்களை ஊக்குவிக்கின்றன? ஏன் அவர்களை யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடிவதில்லை? தீவிரவாதச் செயல்களுக்கு மதம் எப்படி ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

போராளி இயக்கங்கள் தீவிரவாத இயக்கங்களுக்கிடையே வித்தியாசம் கண்டுபிடிப்பது எப்படி? குமுதம் ரிப்போர்ட்டர் இதழில் இருநூறு இதழ்கள் தொடராக வெளிவந்து மிகப்பெரிய வெற்றி கண்டது இது.
இந்நூலைப் படித்து பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம் 

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.