மாடித் தோட்டம்(இயற்கையின் சுவை இனி உங்கள் வீட்டிலும்)

மாடித் தோட்டம்(இயற்கையின் சுவை இனி உங்கள் வீட்டிலும்)

நூல் பெயர் :மாடித் தோட்டம்(இயற்கையின் சுவை இனி உங்கள் வீட்டிலும்)
மூல ஆசிரியர்:ஆ.குபேரன்
வெளியீடு:பன்மை வெளி
நூல் பிரிவு:GAG–3198

நூல் அறிமுகம்:

மரபீனி மாற்றப்பட்ட, விஷமயமான விவசாயத்தில் விளைந்த காய்கறிகளையும் கீரைகளையும் உண்பதால் நம்மை அறியாமல் நம் உடலும்,மனமும் அன்றாடம் தாக்குதலை சந்திக்கின்றன.

வீடுதோறும் நோயாளி! ஆளுக்கு ஒரு நோய்! வீதிக்கொரு மருத்துவமனை! இதுதான் இன்றைய உணவுச் சூழல் நமக்கு அளித்திருக்கும் பரிசு.

இயற்கையை நாம் தாக்கினால் இயற்கை நம்மை திருப்பித் தாக்கும்!உண்மை.

இந்நிலையிலிருந்து நோயற்ற சமூகத்தை உருவாக்கும் முதற் படியாகவும் நம் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் நஞ்சற்ற உணவையும் இயற்கையின் உண்மையான சுவையையும்,மணத்தையும்,அளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு உங்கள் கைகளில் விரிந்திருப்பதுதான் இப்புத்தகம்.

இத்தகைய பெறற்கரிய பொக்கிஷமாகத் திகழும் இந்நூலை படித்துப் பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.