மனநல மருத்துவர் இல்லாத இடத்தில்

மனநல மருத்துவர் இல்லாத இடத்தில்

நூல் பெயர் : மனநல மருத்துவர் இல்லாத இடத்தில்
மூலநூலாசிரியர் : விக்ரம் படேல்
தமிழாக்கம் : ஆத்மா 
வெளியீடு : அடையாளம் பதிப்பகம்
நூல் பிரிவு :GMD-304

நூல் அறிமுகம்

மனநோய் என்பது சாதாரணமாக எல்லோரையும் பாதிக்கக் கூடியது.கடும் வேதனையை உருவாக்கக்கூடியது.ஆனால்,பெரும்பாலான களப்பணியாளர்கள் உடல் நோய்க்கு சிகிச்சை அளிப்பதையே வசதியாக உணர்கிறார்கள்.இந்நூல்,குறிப்பாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் உள்ள நலப்பணியாளர்கள்,ஆரம்ப சுகாதார செவிலியர்கள்,சமூக பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கான செயல்முறை கையேடு.

இந்தக் கையேடு வாசகர்களுக்கு மனநோய் பற்றிய அடிப்படைகளை புரிய வைக்கிறது.மனநோயோடு தொடர்புடைய 30க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ ரீதியிலான பிரச்சனைகளை விவரிக்கிறது.பிரச்சனையை தீர்க்கும் அணுகுமுறையையும் ஒரு மனநோயை மதிப்பீடு செய்து அதற்க்கு எப்படி சிகிச்சை அளிப்பது என்பதையும் வாசகர்களுக்கு படிப்படியாக விளக்குகிறது.
*150க்கும் மேற்பட்ட படங்கள்,நேர்வுகள்
*சிக்கலற்ற சொற்கள்,எளிமையான விளக்கங்கள்
*விரைந்து அறிய உதவும் பொதுவான மருத்துவ பிரச்சனைகளும் செயல்முறைகளும்
*நோயுறுத்தி செய்வதற்கும் சிகிச்சைக்கும் பிரச்சனையை தீர்க்கும் அணுகுமுறை
*மனநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளையும் எளிய லேவியல் அணுகுமுறைகளையும் அளிக்கும் செய்முறை கையேடு.

இத்தகைய நூல்களை படித்து பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *