மகாத்மா காந்தியின் சுய சரிதை சத்திய சோதனை

மகாத்மா காந்தியின் சுய சரிதை சத்திய சோதனை

Image may contain: 1 person, smiling, glasses and close-up

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர்: மகாத்மா காந்தியின் சுய சரிதை சத்திய சோதனை
ஆசிரியர்: ரா. வேங்கடராஜூலு
பதிப்பகம் : நவஜீவன் பிரசுராலயம்
பிரிவு : GHR-4.2-3704
நுால்கள் அறிவாேம்
“i have nothing new to teach the world. truth and non-voilence are as old as the hills.” *m.k. gandhi*
*அஞ்சுமன் அறிவகம்*
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.