பூனைகள் இல்லாத வீடு

பூனைகள் இல்லாத வீடு

சந்திராவின் கதைகள் பால்யத்தின் நினைவோடைகள் பெருகும் கனவுகளால் ஆனவை. தான் நீங்கிவந்த மண்னின் – மனிதர்களின் வாசனைகள், காட்சிகள், உரையாடல்கள் என விரியும் இக்கதைகள் துல்லியமான புறவுலகச் சித்தரிப்புகள் கொண்டவை.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.