நம்பிக்கையாளர்களின் அன்னையர்

நம்பிக்கையாளர்களின் அன்னையர்

 

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர் : நம்பிக்கையாளர்களின் அன்னையர்
ஆசிரியர் : சையத் அப்துர் ரஹ்மான் உமரி
வெளியீடு : தடம் பதிப்பகம்
நூல் பிரிவு : IHR-3

நூல் அறிமுகம்

முஃமின்களின் அன்னையர்களான
1. அன்னை ஹதீஜா (ரலி)
2. அன்னை ஸெளதா (ரலி)
3. அன்னை ஆயிஷா (ரலி)
4. அன்னை ஹப்ஸா (ரலி)
5. அன்னை ஜைனப் (ரலி)
6.அன்னை உம்மு ஸல்மா (ரலி)
7. அன்னை ஜெய்னப் பிந்த் ஜஹஷ் (ரலி)
8. அன்னை ஜுவைரியா (ரலி)
9. அன்னை உம்மு ஹபீபா (ரலி)
10. அன்னை மைமூனா (ரலி)
11. அன்னை ஸபிய்யா (ரலி)
12. அன்னை மாரியா கிப்திய்யா (ரலி)
இவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மிக விரிவாக இந்நூல் எடுத்துரைக்கிறது. மிகவும் பயனுள்ள இந்நூலைப் படித்துப் பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.


அஞ்சுமன் அறிவகம் 

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.