நபிமார்கள் வரலாறு (பாகம் இரண்டு)

நபிமார்கள் வரலாறு (பாகம் இரண்டு)

நூல் பெயர் : நபிமார்கள் வரலாறு (பாகம் இரண்டு)
மூல நூல் பெயர் : அல்பிதாயா வந்நிஹாயா
ஆசிரியர் : அரபி மூலம் அபுல் ஃபிதா இஸ்மாயீல் பின் கஸீர் அத்திமஷ்கீ (ரஹ்) (கி.பி.1300/1372)
தமிழாக்கம் : மெளலவி நூ.அப்துல் ஹாதி பாகவி M.A., M.Phil.
வெளியீடு : ஆயிஷா பதிப்பகம்
நூல் பிரிவு : IHR-02 3439

இந்நூலில் நபி லூத் (அலை), நபி ஷுஐப் (அலை), நபி இஸ்மாயீல் (அலை), நபி யூசுஃப் (அலை), நபி அய்யூப் (அலை), நபி துல்கிஃப்ல் (அலை), அழிக்கப்பட்ட சமுதாயங்கள், நபி யூனுஸ் (அலை), நபி மூசா (அலை) ஆகிய நபிமார்களின் வரலாறுகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

நபிமார்களின் வரலாற்றை அறிய மிகவும் ஆதாரப்பூர்வமான நூலாகத் இந்நூல் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூல அரபி நூலும் நமது அஞ்சுமன் அறிவகத்தில் இருக்கிறது. இவற்றை ஒரே இடத்தில் படித்து பயன்பெற அன்புடன் அழைக்கிறது

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ Islamic Tamil History

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *