நபிமணியும் நகைச்சுவையும்

நபிமணியும் நகைச்சுவையும்

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர்: நபிமணியும் நகைச்சுவையும்
ஆசிரியர்: இக்பால் M.ஸாலிஹ்
பதிப்பகம் :அதிரைநிருபர் பதிப்பகம்
பிரிவு : IA-01 1358
நுால்கள் அறிவாேம்
கற்கண்டு மொழியில்
சொற்கொண்டு வடித்த
பூச்செண்டு
கண்மணி நபியின்
தன்மைகளைச் சொல்லி
புனிதப்பட்டு நிற்கின்றது
பைந்தமிழ்!
சொற்பதம்
இந்தப் படைப்பை
அற்புதம் ஆக்குகின்றது.
புன்னகை மன்னன்
பொன்னெழில் மேனியர்
எம் நபியை நினைந்து
புல்லரிக்கின்றது உடல்,
புத்துணர்வாகின்றது உயிர்!

கூரான உளிகொண்டு
சிலை வடிப்பர். இது
கூரான மொழிகொண்ட
கலைப் படைப்பு.
காவியங்களும் காப்பியங்களும்
தமிழுக்கு மகுடமெனில்
அதில்,
நபிமணியும் நகைச்சுவையும்
வைரமென ஜொலிக்கும்.

*அஞ்சுமன் அறிவகம்*
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்.

/ Islamic Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *