துணிந்தவனுக்கு வெற்றி

துணிந்தவனுக்கு வெற்றி

இது ஜாக் கேன்ஃபீல்ட் மற்றும் மார்க் விக்டர் ஹேன்சன் ஆகியோரால் அதிகம் விற்பனையாகும் தலைப்பின் தமிழ் பதிப்பு – DARE TO WIN. ஜாக் கேன்ஃபீல்ட் மற்றும் மார்க் விக்டர் ஹேன்சன் ஆகியோர் உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான மக்களை அவர்களின் அச்சங்களை உடைத்து அவர்களின் இலட்சிய வாழ்க்கையை உருவாக்க ஊக்கப்படுத்தியுள்ளனர். இப்போது, Dare to Win இல், உங்கள் திறனைப் பூர்த்தி செய்வதிலிருந்து உங்களைத் தடுக்கும் சாலைத் தடைகளை எவ்வாறு அகற்றுவது என்பதை அவர்கள் உங்களுக்குக் காட்டுகிறார்கள், இதன் மூலம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் விரும்புவதைப் பெறலாம். டேர் டு வின் நீங்கள் உண்மையிலேயே வெற்றியாளராக நினைக்கவும், நீங்கள் என்ன ஆக முடியும் என்பதில் நம்பிக்கை கொள்ளவும் கற்றுக்கொடுக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *