தகவல் அறிவுக் களஞ்சியம்

தகவல் அறிவுக் களஞ்சியம்

நூல் பெயர் : தகவல் அறிவுக் களஞ்சியம்
நூலாசிரியர் : ஜெகாதா
வெளியீடு : தனலெட்சுமி பதிப்பகம்
நூல் பிரிவு : GK-568

நூல் அறிமுகம்

அனைத்து துறை சார்ந்த 5500 கேள்வி பதில் களஞ்சியம்.ஒவ்வொரு மாணவனின் நினைவாற்றல் மேடையிலும் கட்டப்பட வேண்டிய பல்கலைக் கழகம்.ஞான புதையல்,இன்றைய அணைத்து உத்யோக தேர்வுகளிலும் மதிப்பெண்களை அள்ளித் தரும் மந்திர பெட்டகம்.

இந்நூல் உங்களை அங்கீகரிக்கும்.சமூக கௌரவ அடையாள  அட்டை.உங்கள் முகத்தின் மீதான ஒளிவட்டம்.வாழ்க்கைக்கு சாமரம் வீசப்போகும் உத்யோக வழி காட்டி.

இத்தகைய நூல்களை படித்து பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *