தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-5

தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-5

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-5
வெளியீடு : அல்பாக்கியாத்துஸ் ஸாலிஹாத் அரபிக் கல்லூரி
நூல் பிரிவு : IQ-02-1 1278

நூல் அறிமுகம்

இந்நூலின் ஐந்தாவது தொகுதி இது. திருக்குர்ஆனின் அல்அன்ஆம், அல்அஃராஃப் ஆகிய அத்தியாயங்களின் விளக்கவுரை அமைந்துள்ளது.

அல்அன்ஆம் அத்தியாயம் ஏகத்துவ இறைக் கொள்கையின் சிறப்பினை உள்ளங்களில் ஆழப்பதியும் வண்ணம் பல்வேறு சான்றுகள் மற்றும் உதாரணங்கள் மூலம் தெளிவுடன் எடுத்துக் கூறுகிறது இணைவைத்து வணங்குவோரின் மூடக் கொள்கைகளும் செயல்களும் இதில் கூறப்பட்டு, அவை திருத்தப்படுவதற்கு வழிவகைகளும் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

அல்அஃராஃப் அத்தியாயம் மனித இனத்தின் ஆதி தந்தை ஆதம் (அலை அவர்களை இப்லீஸ் ஏமாற்றிய விவரமும் ஆறு நபிமார்களின் வரலாறு படிப்பினை தரும் வகையில் கூறப்பட்டுள்ளன. முக்கியமான பல்வேறு சிறப்பம்சங்களையும் செய்திகளையும் தாங்கியுள்ளது.

இயன்றவரை ஒவ்வொரு கருத்தையும் சுருக்கமாகவும் அதே நேரத்தில் ஆதாரப்பூர்வமாகவும் வழங்கியுள்ளோம். (ஆதாரங்களை அடிக்குறிப்புகளில் காண்க)

திருக்குர்ஆன் எடுத்துரைக்கும் வரலாற்று குறிப்புகளை அறிந்து கொள்வதற்கு வசதியாக, சம்பவங்கள் நடந்த இடங்களில் வரைபடங்களும் ஆங்காங்கே இடம்பெற்றுள்ளன. ஆரம்பத்தில் கலைச்சொல் அட்டவணையும் தரப்பட்டுள்ளது.

அனைவரும் படித்து உணர்வதற்கு வசதியாக எளிய நடையில் விளக்க உரை அமைந்துள்ளது.

உலகப்பொதுமறையாக திகழ்கின்ற திருக்குர்ஆனின் வசனங்களுக்கு சரியான மொழிபெயர்ப்பு தருவதும், அதன்பின் விரிவான விளக்கவுரை செய்வதும் எளிதான காரியமன்று.

ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் மொழிபெயர்ப்பும் விளக்க உரையும் இறையருளால் நன்கு ஆய்வு செய்த பின்னரே தரப்பட்டுள்ளன.
இந்நூலைப் படித்து பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ Islamic Tamil, Tamil Quran

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.