தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-4

தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-4

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-4
வெளியீடு : அல்பாக்கியாத்துஸ் ஸாலிஹாத் அரபிக் கல்லூரி
நூல் பிரிவு : IQ-02-1 1277

நூல் அறிமுகம்

இந்நூலின் நான்காம் தொகுதி இது. திருக்குர்ஆனின் ஐந்தாவது அத்தியாயமான அல்மாயிதா அத்தியாயத்தின் விளக்கவுரை அமைந்துள்ளது. அல்மாயிதா என்னும் இந்த அத்தியமானது முக்கியமான பல்வேறு சிறப்பம்சங்களையும் செய்திகளையும் தாங்கியுள்ளது.

ஒப்பந்தங்கள், ஒப்பந்தங்களின் வகைகள், ஒப்பந்தங்களின் முக்கியத்துவம், உண்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பிராணிகள், முறைப்படி அறுப்பது பிராணிகளை வைப்பதாகும்? இறைவனின் அடையாளச் சின்னங்கள், பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் உதவுவதாலேயே மனித இனத்தின் உலக வாழ்க்கை நிலைப்பெற்றிருத்தல், மார்க்கம் எப்படி முழுமை பெறுகிறது, சாட்சிகள், உண்மையான சாட்சியங்கள் சொல்வதன் சிறப்பு, பொய் சாட்சியம் பற்றிய எச்சரிக்கை, கிறித்தவர் கொள்கை, இறுதித்தூதரின் வருகை பற்றிய வேதங்களின் முன்னறிவிப்பு, இறுதி நபியின் சிறப்பம்சங்கள், புனித பூமி, யூத இனத்தின் அலட்சிய மனப்பான்மை, குற்றவியல் சட்டங்கள், திருட்டு குற்றம், அதற்கான தண்டனை விபரங்கள், யூதர்கள் செய்த வேதப் புரட்டுகள், இஞ்ஜீல் தவ்ராத் ஆகியவற்றின் காவலன் திருக்குர்ஆன், சத்தியம் செய்தல், அதன் சட்டங்கள், வஸிய்யத் உயில் சட்டங்கள், நபி ஈஸா (அலை) அவர்கள் பற்றிய செய்திகள் முதலியன இதில் விளக்கமாக இடம்பெற்றுள்ளன.

இயன்றவரை ஒவ்வொரு கருத்தையும் சுருக்கமாகவும் அதே நேரத்தில் ஆதாரப்பூர்வமாகவும் வழங்கியுள்ளோம். (ஆதாரங்களை அடிக்குறிப்புகளில் காண்க)

திருக்குர்ஆன் எடுத்துரைக்கும் வரலாற்று குறிப்புகளை அறிந்து கொள்வதற்கு வசதியாக, சம்பவங்கள் நடந்த இடங்களில் வரைபடங்களும் ஆங்காங்கே இடம்பெற்றுள்ளன. ஆரம்பத்தில் கலைச்சொல் அட்டவணையும் தரப்பட்டுள்ளது.

அனைவரும் படித்து உணர்வதற்கு வசதியாக எளிய நடையில் விளக்க உரை அமைந்துள்ளது.

உலகப்பொதுமறையாக திகழ்கின்ற திருக்குர்ஆனின் வசனங்களுக்கு சரியான மொழிபெயர்ப்பு தருவதும், அதன்பின் விரிவான விளக்கவுரை செய்வதும் எளிதான காரியமன்று.

ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் மொழிபெயர்ப்பும் விளக்க உரையும் இறையருளால் நன்கு ஆய்வு செய்த பின்னரே தரப்பட்டுள்ளன.
இந்நூலைப் படித்து பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம் 

/ Islamic Tamil, Tamil Quran

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *