தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-2

தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-2

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: தஃப்ஸீர் ஜவாஹிருல் குர்ஆன் தொகுதி-2
வெளியீடு : அல்பாக்கியாத்துஸ் ஸாலிஹாத் அரபிக் கல்லூரி
நூல் பிரிவு : IQ-02-1 1275

நூல் அறிமுகம்

இந்நூலின் இரண்டாம் தொகுதி இது. இதில் திருக்குர்ஆனின் மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் விளக்கவுரை அமைந்துள்ளது.

ஆரம்பத்தில் முன்னுரையில் திருக்குர்ஆன் தொடர்பாக ஒவ்வொருவரும் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய பயனுள்ள அடிப்படை தகவல்கள் திரட்டித் தரப்பட்டுள்ளன. ஆலு இம்ரான் என்னும் திருக்குர்ஆனின் 3வது அத்தியாயத்தின் வசனங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தேவையான விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயன்றவரை ஒவ்வொரு கருத்தையும் சுருக்கமாகவும் அதே நேரத்தில் ஆதாரப்பூர்வமாகவும் வழங்கியுள்ளோம். (ஆதாரங்களை அடிக்குறிப்புகளில் காண்க)

திருக்குர்ஆன் எடுத்துரைக்கும் வரலாற்று குறிப்புகளை அறிந்து கொள்வதற்கு வசதியாக, சம்பவங்கள் நடந்த இடங்களில் வரைபடங்களும் ஆங்காங்கே இடம்பெற்றுள்ளன. ஆரம்பத்தில் கலைச்சொல் அட்டவணையும் தரப்பட்டுள்ளது.

அனைவரும் படித்து உணர்வதற்கு வசதியாக எளிய நடையில் விளக்க உரை அமைந்துள்ளது.

இந்நூலைப் படித்து பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம் 

/ Islamic Tamil, Tamil Quran

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.