ஜின்னா

ஜின்னா

Image may contain: 1 person, text

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர்: ஜின்னா
ஆசிரியர்: தரணி
பதிப்பகம் : கிழக்கு பதிப்பகம்
பிரிவு : GHR-4.1 423
நுால்கள் அறிவாேம்
ஜின்னா குறித்து பொதுபுத்தியில் பதிந்துபோயுள்ள பல விஷயங்கள் தவறானவை அல்லது குறைபாடுள்ளவை. சரித்திரப் புத்தகங்கள் அவரை ஒரு பிரிவினைவாதியாக முன்னிறுத்துகின்றன.காந்திக்கு எதிரானவராக, ஒன்றுபட்ட இந்தியாவுக்கு எதிரானவராக இந்து – முஸ்லிம் நல்லிணத்துக்கு எதிரானவராக இன்றுவரை ஜின்னா அடையாளம் காணப்படுகிறார். ஒரே சமயத்தில் சிலருக்கு மதத்தலைவராகவும் இன்னும் சிலருக்கு மதத்தைக் கடந்தவராகவும் வேறு சிலருக்கு மத நல்லிணம் கொண்டவராகவும் ஜி்ன்னா திகழ்வது விசித்திரமானது. ஜின்னா குறித்து மட்டுமல்ல அவர் உருவாக்கிய பாகிஸ்தான் குறித்தும் நாம் பெரும்பாலும் மாறுபட்ட கருத்துகளே கொண்டிருக்கிறோம். ஜின்னாவின் நல்லியி்ல்புகளை வெளிப்படையாகப் புகழும் எவரும் இங்கே கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள்.அரசியல்,மதம், தேசபக்தி என்று அனைத்து அம்சங்களிலும் ஜின்னா இந்தியாவுக்கு எதிரானவராக இருப்பதாக நமக்குத் தோன்றுவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம்தான் இருக்கமுடியும்.நாம் அவரை இந்தியாவில் இருந்து ஒரு பாகிஸ்தானியராகப் பார்க்கிறோம்.
*அஞ்சுமன் அறிவகம்*
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *