சொர்க்கம் செல்லும் பாதை

சொர்க்கம் செல்லும் பாதை

 

 

Image may contain: text

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர் : சொர்க்கம் செல்லும் பாதை
ஆசிரியர் : எம். ஏ. ஷேக் ஹூசைன் பாகவி
பதிப்பகம் : அல் பாரீ பப்ளிகேஷன்
நூல் பிரிவு : IA-05 1593
மறுமை நம்பிக்கை கொண்ட முஸ்லிம்களுக்கு நரகம் பற்றி அதிகமாக எச்சரிக்கை செய்யப்படுவதைப் போன்று சொர்க்கம் பற்றி அதிகம் நினைவு கூறப்படுவதில்லை. சொர்க்கத்தின் இன்பங்கள் பற்றி பேசப்படும் அளவிற்கு அதில் நுழைவதற்கான தகுதிகள், மட்டும் இதர விஷயங்கள் பற்றி அதிகம் பேசப்படுவதில்லை. எனவே சொர்க்கம் பற்றிய குர்ஆன் மற்றும் நபிமொழிகள் கூறும் முக்கிய தகவல்களை சுருக்கமாக இன்று பார்க்க இருக்கிறோம்!
தகுதி
நூல் அறிமுகம்
அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ Islamic Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.