சாதியை ஒழிக்க வழி

சாதியை ஒழிக்க வழி

Image result for சாதியை ஒழிக்க வழிநூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: சாதியை ஒழிக்க வழி
ஆசிரியர்: டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர்
பதிப்பகம்: திராவிடர் கழக வெளியீடு
பிரிவு: GM-02 – 1684

நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை، தஞ்சாவூர்.

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.