சாதியம் வேர்கள் விளைவுகள் சவால்கள்.

சாதியம் வேர்கள் விளைவுகள் சவால்கள்.

No photo description available.

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர்: சாதியம் வேர்கள் விளைவுகள் சவால்கள்.
ஆசிரியர்: சு.பொ. அகத்தியலிங்கம்
பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம்
பிரிவு : GM-02-3497
நுால்கள் அறிவாேம்
“எனக்கொரு பெரும் கனவு இருக்கிறது. சாதி என்றால் என்னவென்றே தெரியாத சமுதாயம் நாளை மலர வேண்டும். தொல்லியலாளர்கள் ஆய்வில் மட்டுமே ‘சாதி’ என்ற சொல் இடம் பெற வேண்டும். அப்போதும் சாதி என்பதற்கான பொருளைப் புரியாமல் அகராதிகளை வரலாற்றுச் சுவடுகளைத் தேடிச் சலிக்க வேண்டும். சாதியின் கோரமுகத்தை ஆய்ந்து அறியும்போது கோபத்தோடும் குமட்டலோடும் சாதியில் சரணடைந்த இன்றையத் தலைமுறைமீது காறி உமிழ வேண்டும். அந்த நாட்களுக்காக நெடும்பயணம் போவோர்களுக்காக…”
*அஞ்சுமன் அறிவகம்*
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *