கேரளா சமையல் சைவம்

கேரளா சமையல் சைவம்

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர் : கேரளா சமையல் சைவம்
ஆசிரியர் : பார்வதி குட்டி 
வெளியீடு : பார்வதி கண்ணதாசன் பதிப்பகம்
நூல் பிரிவு : GRC -1761

நூல் அறிமுகம்

இந்நூலில் கேராள சைவ சமையல் தொடர்பான குறிப்புகள் உள்ளன.

இந்நூலின் பொருளடக்கம்

பொடி வகைகள்
 சட்டினி வகைகள்
 சாலட் வகைகள்
 பல வகை சாதங்கள்
 தோசை வகைகள்
 இட்லி வகைகள்
 அப்பம் வகைகள்
 கோதுமை சிற்றுண்டி வகைகள்
 சிற்றுண்டிக்கேற்ற கறிகள்
 நாட்டுக் கறிகள்
 கூட்டுவகைகள்
 மாலை சிற்றுண்டிகள்
 இனிப்புப் பண்டங்கள்
 அல்வா வகைகள்
 எண்ணெய் பலகாரங்கள்
 வேறு பலகாரங்கள்
 நீரிழிவு நோயாளிக்கு மாலைச் சிற்றுண்டி வகைகள்
 பலாப்பழத்தில் பல வகைகள்
 மரவள்ளிக் கிழங்கின் பல வகைகள்
 மாம்பழ தயாரிப்புகள்

இந்நூலைப் படித்து பயன்ற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.