கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள்

கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள்

Image may contain: sky, text and outdoorநூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் நாட்டார் பாடல்கள்
ஆசிரியர்: எஸ்.முத்துமீரான்
பதிப்பகம்: மீராஉம்மா நுால் வெளியீட்டகம்
பிரிவு: GL-02 – 4949

நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை، தஞ்சாவூர்.

/ General English

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.