காக்கைச் சோறு

காக்கைச் சோறு

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர் :காக்கைச் சோறு
ஆசிரியர் : அப்துர் ரஹ்மான்
பதிப்பகம் :நேஷனல் பதிப்பகம்
பிரிவு :GL-02-2555

நூல் அறிமுகம்
இயல்பாக வளர்ந்த திறமை ஒன்று

ஈடுசொல்ல முடியாத இலக்கியப் புலமை இரண்டு

பறந்து தரை வெளியில் பாயும் ஆற்றுச் சிந்தனையை பனிமலையிலிருந்து வழிந்து விழும் அருவிச் சிந்தனையை மாற்றிக் கொண்ட புதுமை மூன்று

கலைமனத்தில் அலை புரள கரைபுரளத் ததும்பும் கற்பனை நான்கு

இந்த நான்கையும் அளவாகக் கலந்து வரைந்த உரைக்கோலங்கள் இந்தத் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன.

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.