கதவைத் திற காசு வரட்டும் 

கதவைத் திற காசு வரட்டும் 

நூல் பெயர் : கதவைத் திற காசு வரட்டும் 
நூலாசிரியர் : டி.ஏ.விஜய் 
வெளியீடு : கிழக்கு பதிப்பகம் 
நூல் பிரிவு : GMA- 2239

நூல் அறிமுகம்

இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு கொடுக்க போகும் அட்வைஸ் நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராதது. நீங்கள் மேலும் மேலும் சம்பாதிக்க வேண்டும். கார், பங்களா, மேலும் பெரிய கார், மேலும் பெரிய பங்களா என்று வளர்ந்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

பேராசை குற்றமில்லை, பணம் சமாதிப்பது தவறில்லை. உங்கள் வாழ்நிலையை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என நினைப்பதும், மேலே மேலே உயரவேண்டும் என ஆசைப்படுவதும் இயற்கையானது, இயல்பானது. பணம் கொட்டப் போகிறது நீங்கள் தயாரா?…

இத்தகைய நூல்களை படித்து பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம் 

 

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.