ஒன்றே சொல் நன்றே சொல்

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல்

வரலாறுகளைப் புரட்டி – அவர் நம் கண் முன்னால் விரித்து வைக்கும் செய்திகள், நிகழ்வுகள் அனைத்தும் தெவிட்டாத விருந்து.

அழகான தமிழ் – ஆணித்தரமான குரல் – அடுக்கடுக்கான உவமைகள் – அத்தனையும் அறிவுக்கடலின் ஆழத்திலிருந்து எடுத்த முத்துக்கள்.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.