ஐ.ஏ.எஸ்.தேர்வும் அணுகுமுறையும்

ஐ.ஏ.எஸ்.தேர்வும் அணுகுமுறையும்

Image result for ஐ.ஏ.எஸ்.தேர்வும் அணுகுமுறையும்நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: ஐ.ஏ.எஸ்.தேர்வும் அணுகுமுறையும்
ஆசிரியர் : வெ.இறையன்பு
பதிப்பகம் : நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
பிரிவு : EED-4539

நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை، தஞ்சாவூர்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.