எம் ஜி ஆர்

எம் ஜி ஆர்

வரலாற்றுப் புலனாய்வு

எம்.ஜி.ஆரே இந்தியாவின் முதல் நடிகர் முதல்வர்! கட்சி ஆரம்பித்து ஐந்தே ஆண்டுகளில் ஆட்சியைப் பிடித்தவர்! அதிசயம் ஒன்றின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்! சேரனுக்கு உறவு செந்தழிழர் நிலவான கதை!

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.