உருது இலக்கியம் ஓர் அறிமுகம்

உருது இலக்கியம் ஓர் அறிமுகம்

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: உருது இலக்கியம் ஓர் அறிமுகம்
ஆசிரியர்: சையத் ஃபைஸ் அஹமத் காதிரி
பதிப்பகம்: நேஷனல் பப்ளிஷர்ஸ்
பிரிவு: ILA-02 -3594

நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை، தஞ்சாவூர்.

/ Islamic Literature

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *