ஈழத்து நாட்டார் பாடல்கள்

ஈழத்து நாட்டார் பாடல்கள்

No photo description available.

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர்: ஈழத்து நாட்டார் பாடல்கள்
ஆசிரியர்: ஈழவாணி
பதிப்பகம் : உயிர்மை பதிப்பகம்
பிரிவு : GL- 02- 2886
நுால்கள் அறிவாேம்
நாட்டார் பாடல்களில், குறிப்பாக ஈழத்து நாட்டார் பாடல்களில் உள்ள பன்மைத்துவம் வீறுடன் வெளிப்படுமாறு இந்நூல் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. – கலாநிதி ந.இரவீந்திரன் ஈழத்தில் நிலவிய தாலாட்டு முதல் ஒப்பாரி முடிய அனைத்துப் பாடல்களையும் ஒரே தொகுப்பாக, ஒரே நூலாகத் தந்திருக்கும் ஈழவாணியின் முயற்சி பாராட்டிற்குரியது. – கழனியூரன்
*அஞ்சுமன் அறிவகம்*
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.