இஸ்லாமிய கலைக்களஞ்சியம் (பாகம்-2)

இஸ்லாமிய கலைக்களஞ்சியம் (பாகம்-2)

நூல் பெயர் : இஸ்லாமிய கலைக்களஞ்சியம் (பாகம்-2)
ஆசிரியர் : எம்.ஆர்.எம்.அப்துர் ரஹீம்
வெளியீடு : யுனிவர்ஸல் பப்ளிஷர்ஸ்
நூல் பிரிவு : IE-03 —-1393

நூல் அறிமுகம்

கலைக்களஞ்சியம் என்பது ஒரு துறை சார்ந்த அனைத்துத் தகவல்களையும் தரக்கூடிய ஓர் அரிய நூல்வகையாகும். இஸ்லாமிய கலைக்களஞ்சியம் என்ற இந்நூலில் இஸ்லாம் தொடர்பான எந்தத் தகவல்களையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். பெறற்கரிய பொக்கிஷமாகத் திகழும் இந்நூலை படித்துப் பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது அஞ்சுமன் அறிவகம்.

இந்நூலின் இரண்டாம் பாகத்தில் ‘ஆ’ முதல் ‘ஃ’ வரை உள்ள அனைத்துத் தகவல்களும் உள்ளன.

பெறற்கரிய பொக்கிஷமாகத் திகழும் இந்நூலை படித்துப் பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்.

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.