இப்னு கஸீர் (பாகம்-2)

இப்னு கஸீர் (பாகம்-2)

 
நூல் பெயர் :இப்னு கஸீர் (பாகம்-2)
மூல நூலாசிரியர் :இமாம் அபுல்ஃபிதா இஸ்மாயீல் பின் கஸீர் அத்திமஷ்கீ رحمه الله
வெளியீடு:ரஹ்மத் பதிப்பகம்
நூல் பிரிவு:IQ-02–935
 
நூல் அறிமுகம்:
 
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் பேரருளால் உலகப் புகழ்பெற்ற திருக்குர்ஆன் விரிவுரையான தஃப்சீர் இப்னு கஸீர் தமிழாக்கத்தின் இரண்டாவது பாகம் உங்களை வந்தடைந்திருக்கிறது.இந்தச் சுருக்கப் பதிப்பின் தமிழாக்கத்தை ஏழு அல்லது எட்டு பாகங்களில் இன்ஷா அல்லாஹ் வெளியிடுவதெனத் தீர்மானிக்கப்பட்டு,அதன் இரண்டாவது பாகம் இப்போது வெளியிடப்பெற்றுள்ளது.
 
இந்தப் பாகத்தில் ஆலு இம்ரான் (3),அந்நிசா (4), ஆகிய இரு பெரும் அத்தியாயங்களின் விரிவுரை அழகுத் தமிழில் இடம்பெறுகிறது.
 
இரு அத்தியாயங்களின் விரிவுரை அத்தியாயத்தின் விரிவுரை 864 பக்கங்களில் இடம்பெறுகிறது.தொடக்கத்தில் மூல நூலாசிரியரின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு.கலைச்சொல் விளக்கம்,பொருள் அட்டவணை உள்ளிட்டவை 136 பக்கங்களில் இடம்பெறுகின்றன.மொத்தம் 1000 பக்கங்கள் ஆகின்றன.
 
திருக்குர்ஆன் வசனங்களின் மொழிபெயர்ப்பு,விரிவுரை தமிழாக்கம்,அடிக்குறிப்பு விளக்கங்கள் ஆகியவற்றுக்குக் கீழ்க்காணும் விரிவுரை நூல்களும் அகராதிகளும் பயன்படுத்தப்பெற்றுள்ளன.
 
1.தஃப்சீர் அத்தபரீ.
2.தஃப்சீர் அல்குர்துபீ.
3.தஃப்சீர் அல்மனார்.
4.தஃப்சீர் மாஜிதீ.
5.தஃப்சீர் அல்ஜலாலைன்.
6.ஸஃப்வத்துத் தஃபாசீர்.
7.தஃப்சீர் அல்பஹ்ருல் முஹீத்.
8.தஃப்சீர் அல்கபீர்.
9.நபிமொழித் தொகுப்புகள்.
10.ஃபத்ஹுல் பாரீ.
11.உம்தத்துல் காரீ.
12.இர்ஷாதுஸ் ஸாரீ.
13.அவ்னுல் மஅபூத்.
14.அல்மின்ஹாஜ்.
15.துஹ்ஃபத்துல் அஹ்வதீ.
16.தஹ்தீபுத் தஹ்தீப்.
17.தஹ்தீபுல் கமால்.
18.அல்இஸாபா.
19.மீஸானுல் இஃதிதால்.
20.மஜ்மஉஸ் ஸவாயித்.
21.முஅஜமுல் புல்தான்.
22.லிசானுல் அரப்.
23.ஃபிக்ஹுஸ் ஸுன்னா.
24.சீரத் இப்னு ஹிஷாம்.
25.உசுதுல் ஃகாபா.
26.அல்முன்ஜித்.
27.ஹில்யத்துல் அவ்லியா.
28.தல்கீஸுல் ஹபீர்.
29.அத்தர்ஃகீப் வத்தர்ஹீப்.
30.சியரு அஃலாமிந் நுபலா.
 
இறைமறை குர்ஆனை ஓதி,அதன் ஆழ்கடலில் மூழ்கி முத்தெடுக்கப் படியுங்கள் இந்த விரிவுரையை.பின்பற்றுங்கள் வாழ்க்கையில்.
 
இந்நூலைப் படித்துப் பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.
அஞ்சுமன் அறிவகம்
/ Islamic Tamil, Tamil Quran

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.