இப்னு கஸீர் (பாகம்-1)

இப்னு கஸீர் (பாகம்-1)

நூல் பெயர் :இப்னு கஸீர் (பாகம்-1)
மூல நூலாசிரியர் :இமாம் அபுல்ஃபிதா இஸ்மாயீல் பின் கஸீர் அத்திமஷ்கீ رحمه الله
வெளியீடு:ரஹ்மத் பதிப்பகம்
நூல் பிரிவு:IQ-02–934

நூல் அறிமுகம்:

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் பேரருளால் உலகப் புகழ்பெற்ற திருக்குர்ஆன் விரிவுரையான தஃப்சீர் இப்னு கஸீர் தமிழாக்கத்தின் முதலாவது பாகம் உங்களை வந்தடைந்திருக்கிறது.இந்தச் சுருக்கப் பதிப்பின் தமிழாக்கத்தை ஏழு அல்லது எட்டு பாகங்களில் இன்ஷா அல்லாஹ் வெளியிடுவதெனத் தீர்மானிக்கப்பட்டு,அதன் முதலாவது பாகம் இப்போது வெளியிடப்பெற்றுள்ளது.

மூல நூலாசிரியரின் முன்னுரை 22 பக்கங்களிலும்,’அல்ஃபாத்திஹா’ அத்தியாயத்தின் விரிவுரை 38 பக்கங்களிலும்,’அல்பகரா’ அத்தியாயத்தின் விரிவுரை 868 பக்கங்களிலும் இடம்பெறுகின்றன.

திருக்குர்ஆன் வசனங்களின் மொழிபெயர்ப்பு,விரிவுரை தமிழாக்கம்,அடிக்குறிப்பு விளக்கங்கள் ஆகியவற்றுக்குக் கீழ்க்காணும் விரிவுரை நூல்களும் அகராதிகளும் பயன்படுத்தப்பெற்றுள்ளன.

1.தஃப்சீர் அத்தபரீ.
2.தஃப்சீர் அல்குர்துபீ.
3.தஃப்சீர் அல்மனார்.
4.தஃப்சீர் மாஜிதீ.
5.தஃப்சீர் அல்ஜலாலைன்.
6.ஸஃப்வத்துத் தஃபாசீர்.
7.தஃப்சீர் அல்பஹ்ருல் முஹீத்.
8.தஃப்சீர் அல்கபீர்.
9.நபிமொழித் தொகுப்புகள்.
10.ஃபத்ஹுல் பாரீ.
11.உம்தத்துல் காரீ.
12.இர்ஷாதுஸ் ஸாரீ.
13.அவ்னுஸ் மஅபூத்.
14.அல்மின்ஹாஜ்.
15.துஹ்ஃபத்துல் அஹ்வதீ.
16.தஹ்தீபுத் தஹ்தீப்.
17.தஹ்தீபுல் கமால்.
18.அல்இஸாபா.
19.மீஸானுல் இஃதிதால்.
20.மஜ்மஉஸ் ஸவாயித்.
21.முஅஜமுல் புல்தான்.
22.லிசானுல் அரப்.
23.ஃபிக்ஹுஸ் ஸுன்னா.
24.சீரத் இப்னு ஹிஷாம்.
25.உசுதுல் ஃகாபா.
26.அல்முன்ஜித்.

இறைமறை குர்ஆனை ஓதி,அதன் ஆழ்கடலில் மூழ்கி முத்தெடுக்கப் படியுங்கள் இந்த விரிவுரையை.பின்பற்றுங்கள் வாழ்க்கையில்.

இந்நூலைப் படித்துப் பயன்பெற இனிதே அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ Islamic Tamil, Tamil Quran

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *