*அறுவடைக் கனவுகள் *

*அறுவடைக் கனவுகள் *

சுடுகந்தை, அமர்க்கவாசம் ஆகிய நாவல்களிலும் பார்க்க அறுவடை கனவுகள் என்னும் நாவல் அளவிற் பெரிதாக அமைந்துள்ள அதே சமயம் , பல சிறப்புகளையும் கொண்டுள்ளது. மறக்க முடியாத பாத்திரங்கள் பலவற்றைக் கொண்டு விளங்குகின்றது

அஞ்சுமன் அறிவகம்

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.