அறக்குறல்

அறக்குறல்

Image may contain: sky, cloud, nature and outdoorநூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: அறக்குறல்
ஆசிரியர் : கவிஞர். ஹாஜி. இ. முஹம்மது அலி
பதிப்பகம் : பாத்திமா பீவீ பதிப்பகம்
பிரிவு : IA-05-5056
நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்

/ Islamic Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *