அதிகாரம் அமைதி சுதந்திரம்

அதிகாரம் அமைதி சுதந்திரம்

Image may contain: text

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர்: அதிகாரம் அமைதி சுதந்திரம்
ஆசிரியர்: சாரு நிவேதிதா
பதிப்பகம் : பதிப்பகம்
பிரிவு : GGA-2519
நுால்கள் அறிவாேம்
சாரு நிவேதிதா சமகால சமூக அரசியல் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு நூல் இது. அரசியல் அறவுணர்வும் தார்மீக நியதிகளும் தொடர்ந்து சீரழிக்கப்படும் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த நூல் நமது சமூக விழிப்புணர்விலிருந்து தீவிர எதிர்கொள்ளலை வேண்டி நிற்கின்றன.
*அஞ்சுமன் அறிவகம்*
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.