அஞ்சுமன் அறிவகம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்

தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள் (முதல் தொகுதி)

சுஜாதாவின் தலைசிறந்த ஐம்பது கதைகள் இத்தொகுப்பில் இடம்பெறுகின்றன. சமூகத்திலும் தனிமனிதர்களின் அந்தரங்கங்களிலும் உறைந்திருக்கும் தீமைகள், முரண்பாடுகள், விசித்திரங்கள், பாசாங்குகள் இக்கதைகளின் ஆதார சுருதியாக இருக்கின்றன.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.